چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور د‌ر کنکور‌های سراسری اخیر

چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور

با یک نگاه گذرا به چیدمان ســؤالهای ادبیات در کنکور سالهای اخیر ثابتی پیروی درمییابیــم که مانند تمام درسهای کنکور، از منطق تقریبا میکند.

آشــنایی با این منطق این امکان را به شــما میدهد تا با آمادگی قبلی به اســتقبال کنکور بروید و برای کســب نتیجه ی بهینه، استراتژی خاص خودتان را مشــخص کرده و با تمرین و بهکارگیری چندبارهی آن استراتژیها، میزان موفقیت خود را افزایش دهید.

آنچه در این مجموعه به شما ارائه میشود بستهای شامل هر آنچه در بالا به آن اشاره کردم خواهد بود.

چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور

ابتدا بودجه بندی ادبیات کنکور را ارزیابی میکنیم :

۱- لغت: ۳ سؤال )/ دوم: ۱ سؤال /سوم: ۱ سؤال/ پیشدانشگاهی: ۱ سؤال( نحوه ی ارائهی ســؤالهال لغت برای همهی رشته ها به طور یکسان از هر کتاب درسی ادبیات، یک سؤال بوده است.

۲- املا: ۲ سؤال برای همهی رشته ها

۳- تاریخ ادبیات: ۳ ســؤال /دوم: ۱ سؤال/ سوم: ۱ سؤال/ پیش دانشگاهی: ۱ سؤال( نحوه ی ارائه ی سؤال های تاریخ ادبیات برای همه ی رشته ها به طور یکسان از هر کتاب درسی ادبیات، یک سؤال بوده است).

۴- آرایه های ادبی: ۳ سؤال / برای همه ی رشته ها

۵- زبان فارسی: ۵ سؤال / برای همه ی رشته ها

۶- قرابت معنایی: ۹ سؤال / برای همه ی رشته ها

 

رفتار دانش آموزان در مواجهه با انواع سؤالهای درس ادبیات در کنکور شاید برای شما جذاب باشد که بدانید رقبای شما در هر بخش از سؤالهای ادبیات چه عملکردی از خود به جا گذاشتند. بیش از نیمی از شرکتکنندگان گروه تجربی (بیش از ۶۰ درصد) در درس ادبیات، به کمتر از ۲ سؤال از ۱۰ سؤال پاسخ صحیح دادند و حدود نیمی از شــرکتکنندگان کنکور گروه ریاضی هم وضعیت مشابه داشتند؛ یعنی تنها ۲۰ درصد شــرکتکنندگان کنکور گروه تجربی و حدود ۲۵ درصد از شرکتکنندگان کنکور گروه ریاضی به ۳ سؤال از ۱۰ سؤال پاسخ صحیح دادهاند.

تست کنکور و روش تست زنی

این نتیجه حیرتآور اســت: حداقل ۷۵ درصد شرکت کنندگان کنکور در خوشبینانه ترین حالت ممکن به ۳ سؤال از ۱۰ سؤال پاسخ صحیح دادهاند.

 

 چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور و میانگین پاسخگویی

چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور
چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور

جدول بالا نشــان میدهد کــه دانشآموزان تجربی به ترتیــب از امال و معنای واژگان، قرابت معنایی، تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی و زبان فارسی بیشترین درصد را کسب کردند.

 

چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور  و میانگین پاسخگویی

چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور
چید‌مان سؤال‌های اد‌بیات کنکور

همچنین جدول بالا نشــان میدهد کــه دانش آموزان ریاضی به ترتیب از قرابت معنایی، املا و معنــای واژگان، تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی و زبان فارسی بیشترین درصد را کسب کردند. در مجموع سه موضوع املا و معنای واژگان، قرابت معنایی و تاریخ ادبیات مهمترین موضوع ادبیات محسوب میشوند.

منبع: کانون

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود