نگاهی به آینده در تابستان کنکور

تا به حال براى تان پيش آمده است كه بتوانيد در پاسخ به سؤال معلم پيش دستى كنيد و در مقابل اين جواب صحيح، تحسين معلم  و نگاه مثبت او را از آن خود كنيد؟ آن لحظه چه احساسى داشتيد؟ غرور؟ افتخار؟ يا اعتمادبه نفس؟ يك ســؤال ديگر! چه طور توانستيد پاســخ را بيابيد؟ آيا به طور ذاتــى آن را بلد بوديد يا قبل از كلاس آن را پيش خوانــى كرده بوديد؟ اگر ايــن دانش، ذاتى بود كه ديگر اين علم ناشى نيازى به درس و مدرســه وجود نداشت؛ پس مسلما از تلاش شــما براى يادگيرى سريع تر اســت.

نگاهی به آینده در تابستان کنکور
نگاهی به آینده در تابستان کنکور

نگاهی به آینده در تابستان کنکور

ما دوست داريم شما  از همــان ابتدا جزء بهترين دانش آموزان باشــيد و معلمان به وجود شما در كلاسشــان افتخار كنند؛ زيرا شما در طى تابستان مقدارى از مباحــث درس هاى ســال آينده را مطالعه كرده ايد و براى ســال جديد آمادگى بيش ترى نســبت به سايرين داريد. اين يعنى داشتن يك كارت برنده!

بنابراين برنامه ى تابستان کنکور دو محور دارد:

۱) محور اصلــى يعنى نگاه به آينده و

۲) محور فرعى يعنى نگاه به گذشــته.

حجم محور نگاه به گذشــته، كل كتاب درســى ســال قبل و نگاه به آينده براى هنرســتانى ها و چهارم دبيرســتان نصف نيم سال اول است.

دانش آموزان بايد به تمام سؤالات نگاه به گذشته پاسخ دهند تا مطالب را به دســت فراموشــى نسپارند و زحماتشان به هدر نرود و بــراى مباحث نگاه به آينده بايــد انتخاب واحد كنند. البته نگران نباشــيد كه چه طور خودتان را به برنامه ى نگاه به آينده برســانيد و از آن عقــب نيفتيد؛ مباحث به صورت پوششــى مطرح مى شــوند.

پوششى به اين معناست كه در هر دوره برنامه تان مطالب گام قبلى دوباره منبــع مرور قرار مى گيرد و امكان مرور به راحتى براى تان فراهم مى شــود. به اين ترتيب آيا پيش خوانى مطالب جديد و تازه به جاى مطالب تكرارى، كار جالب و سودمندى نيست؟

به طور خلاصه

در تابستان همراه با مرور دروس پایه ، اگر نیمی از نیم سال اول سال بعد را هم بخوانید بسیار عالیست.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود