معرفی رشته کودکان استثنایی

معرفی رشته کودکان استثنایی :

معرفی رشته کودکان استثنایی

در حدود ۳ درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ،شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت میباشددر دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبتالهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورشو تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهیرا برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود…

در حدود ۳ درصد افراد هر جامعه مبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد ،شناسایی این قبیل کودکان و آموزش و پرورش آنان از ابعاد مختلف حائز کمال اهمیت میباشددر دین مبین اسلام افراد با هر نوع توان و استعداد حق برخورداری از موهبتالهی و حقوق اجتماعی را دارند و استعداد و توان آنها در هر حد و اندازه قابل پرورشو تربیت است بنابر این باید در حکومت جمهوری اسلامی امکانات بهره وری از مواهب الهیرا برای همه افراد در سایه تعلیم و تربیت صحیح فراهم نمود. 

مسئله دیگری که در رابطهبا تعلیم و تربیت این گروه مطرح است این است که عدم توجه به تعلیم و تربیت آنانموجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی برای جامعه و در واقع هدر رفتن تعداد زیادی ازافراد خواهد شد .مضافا باینکه با عنایت به شرایط جسمی و روانی این گروه اگر عدمتوجه به آنان باعث انحرافات و اشکالات اجتماعی شود اثر مستقیم آن بر جامعه مترتبخواهد شد که در نزد خداوند مسئول خواهیم بود.

تعریف و هدف 

کودکان و دانشآموزان استثنایی در پنج گروه مختلف تقسیم می شوند و در هر گروه تحت شرایطی خاص تحتتعلیم قرار می گیرند این پنج گروه عبارتند از 

۱- عقب مانده ذهنی و معلولجسمی
۲- ناشنوا و نیمه شنوا
۳- نابینا و نیمهبینا
۴- ناسازگار
۵- تیزهوش

هدف از آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزاناستثنایی فراهم آوردن فرصتهای مناسب و امکانات آموزشی و یژه بمنظور استفاده ازحداکثر توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان با توجه به ویژگی های عقلانی و جسمانی آنانمی باشد

ضرورت و اهمّیت

با توجه به اینکه بطور متوسط ۳ درصد افراد هر جامعهمبتلا به نوعی عقب ماندگی ذهنی می باشد شناسایی این قبیل کودکان از اهمیت ویژه ایبرخوردار است . لذا هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند آموزش و پرورش کودکاناستثنایی را عهده دار گردند

طول دوره و شکل نظام

متوسط طول دوره کارشناسیآموزش و پرورش کودکان استثنایی ۵ سال می باشد (حداقل ۴و حداکثر ۶ سال )و نظامآموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب ستاد انقلاب فرهنگی است
 

کلیه دروس در هشت ترمبرنامه ریزی شده و طول هر ترم ۱۸ هفته در هر نیمسال تحصیلی است . زمان تدریس هرواحد از نوع نظری ۱۸ ساعت ، از نوع عملی ۳۶ ساعت و کارورزی ۷۲ ساعت است.

درس های رشته :

ردیف
                        نام درس
۱
آزمون های تشخیص عقب مانده ذهنی
۲
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
۳
آموزش بزرگسالان
۴
آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی- متوسطه
۵
آموزش و پرورش تطبیقی
۶
آموزش و پرورش کودکان استثنائی
۷
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۱
۸
آموزش و پرورش کودکان استثنایی ۲
۹
اختلالهای رفتاری- عاطفی
۱۰
اختلالهای روانی- حرکتی
۱۱
اختلالهای گویایی
۱۲
اختلالهای یادگیری ویژه
۱۳
اصول مددکاری اجتماعی
۱۴
اصول و مبانی آموزش و پرورش
۱۵
اقتصاد آموزش و پرورش
۱۶
انسان شناسی در اسلام
۱۷
بازی و حرکت درمانی
۱۸
بهداشت و کمکهای اولیه
۱۹
تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
۲۰
تهیه مواد و وسائل آموزشی وکمک آموزشی
۲۱
جامعه شناسی آموزش و پرورش
۲۲
جامعه شناسی عمومی
۲۳
روان شناسی اجتماعی
۲۴
روان‌شناسی شخصیت
۲۵
روانشناسی تربیتی
۲۶
روانشناسی تفاوتهای فردی
۲۷
روانشناسی رشد نوجوانی ۲
۲۸
روانشناسی رشد کودکی ۱
۲۹
روانشناسی عمومی
۳۰
روانشناسی عقب ماندگی ذهنی
۳۱
روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش
۳۲
روانشناسی و آموزش کودکان نابینا
۳۳
روانشناسی و آموزش کودکان ناشنوا
۳۴
روش تدریس علوم اجتماعی و تجربی
۳۵
روش تدریس ریاضی
۳۶
روش تدریس زبان فارسی
۳۷
روش های آماری در علوم تربیتی
۳۸
روشها و فنون تدریس
۳۹
روشهای بازپروری حرفه ای
۴۰
روشهای تغییر رفتار
۴۱
روشهای مشاوره و مصاحبه
۴۲
سنجش اندازه گیری در علوم تربیتی
۴۳
فلسفه آموزش و پرورش
۴۴
فیزیولوژی اعصاب
۴۵
گفتار درمانی
۴۶
متون تخصصی به زبانهای خارجی
۴۷
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
۴۸
مقدمات تکنولوژی آموزشی
۴۹
مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
۵۰
مقدمات مدیریت آموزشی
۵۱
مقدمات مشاوره و راهنمایی
۵۲
کارورزی در روشهای تدریس
۵۳
کلیات اقتصاد
۵۴
کلیات فلسفه

بازار کار:

۱٫ دبیر مدارس دانش آموزان استثنایی (عقب مانده ذهنی(
۲٫ مربی مراکز نگهداریکودکان عقب مانده ذهنی
 
۳٫ مدیر مراکز کودکان و دانش آموزان عقب ماندهذهنی
۴٫ کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی
۵٫ کارشناس آموزش و پرورشکودکان و دانش آموزان عقب مانده ذهنی در موسسات گوناگون از قبیل : وزارت آموزش وپرورش و سازمان بهزیستی کشور
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

معرفی رشته روابط عمومی

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک جلسه مشاوره رایگان

برای یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجوی پزشکی، فرم زیر را پر کنید
درخواست یک جلسه مشاوره رایگان
close-link
دریافت لینک دانلود