معرفی رشته تکنولوژی پرتو شناسیش

معرفی رشته تکنولوژی پرتو شناسیش :

تجربی – غیر پزشکی – مهندسی >> تکنولوژی پرتو شناسی

معرفی رشته تکنولوژی پرتو شناسیش

امروزه با توجه به ابعاد علم پزشکی ، علم رادیولوژی در امر تشخیص ، درمان بیماریهاارزش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان در امرتشخیص و تحقیق و درمان بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد اینعلم و استفاده از آن د رعلم پزشکی باشند از اهمیت خاصی برخوردار است…

امروزه با توجه به ابعاد علم پزشکی ، علم رادیولوژی در امر تشخیص ، درمان بیماریهاارزش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان در امرتشخیص و تحقیق و درمان بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد اینعلم و استفاده از آن د رعلم پزشکی باشند از اهمیت خاصی برخوردار است . 

بدین منظور و در اجرای بند ۱۲ و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد بهتربیت سریع کاردانان ماهر در رشته پرتو شناس نیز همت گماشت

تعریف و هدف 

دوره کاردانی پرتو شناسی تشخیصی علاوه برآنکه مقدمه ای است برای دوره هایبالاتر این رشته ، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرتو شناسی تشخیصی را نیزدر حد کاردان بعهده دارد

فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواهند بود درمراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور به عنوان همکار در کنار کارشناسان و متخصصین اینرشته کلیه خدمات مورد لزوم را انجام دهند

۲-طول دوره و شکل نظام: 

متوسط طول دوره کاردانی پرتو شناسی تشخیصی دو سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامهآموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورایعالی برنامه ریزی است . دروس بصورتعلمی و نظری و عملی – نظری و کارآموزی عرضه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی  اموزش مورد نظر انجام می یابد.

۵-۲-ضرورت و اهمیت

بکار گرفتن اشعه یونیزان درعلم پزشکی نیاز به افرادی دارد که کاملا به روش کارگیری آن اشعه آشنایی و آگاهیداشته باشند لذا به دلایل زیر بر پایی این دوره ضرورت پیدامیکند :

۵-۱-باتوجه بهوسعت علم پزشکی و نیاز روز افزون به علم پرتو شناسی جهت کمک به تشخیص و تحقیق ودرمان بیماریها:

۲-۵-کمبود افراد تحصیل کرد و آشنا به این فن و تکنیک در سطح مملکت
 .

۵-۳-لزوم گسترش مراکز درمانی و بهداشتی بخصوص تاسیس و راه اندازیدرمانگاههای بهداشتی درمانی در تمام مناطق ایران که فارغ التحصیلان این دوره در اینمراکز بتوانند به خدمات درمانی اشتغال ورزند.

ردیف
نام درس
۱
فارسی
۲
اخلاق و تربیت اسلامی
۳
ارزیابی تکنیکی فیلم های پرتونگاری
۴
اصول تاریکخانه
۵
اصول نگهداری و تعمیرات مقدماتی دستگاههای پرتوشناسی
۶
بهداشت عمومی
۷
تربیت بدنی ۱
۸
تشریح (آناتومی (
۹
رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو های یونساز
۱۰
روشهای پرتو نگاری ۲
۱۱
روشهای پرتو نگاری ۳
۱۲
روشهای پرتو نگاری۱
۱۳
زبان تخصصی ۱
۱۴
زبان خارجی
۱۵
فیزیک پرتو شناسی تشخیصی
۱۶
فیزیک پرتوها
۱۷
فیزیولوژی انسانی
۱۸
فیزیک عمومی
۱۹
کار آموزی بیمارستانی ۲
۲۰
کارآموزی بیمارستانی ۱
۲۱
ماده حاجب در رادیوگرافی
۲۲
معارف اسلامی ۱

بازار کار:
فارغ التحصیلان ای دوره کاردانی تکنولوژی پرتو شناسی تشخیصی قادر خواهندبود:
کلیه روشهای مختلف رادیوگرافی ها را با ستثنا ، فلوروسکوپی و تزریق مادهحاجب را تحت نظر متخصص مربوطه انجام دهند
. 
ماده حاجب را با نظارت و سرپرستیپزشکی متخصص پرتو شناسی به بیمار تزریق نمایند
. 
پس از طی دوره تعهد خدمت و کسبتجربه کافی در صورت تمایل و قبولی در آزمون و امتحان اختصاصی وارد دوره کارشناسیشوند و تحصیلات خود را ادامه دهند.

 

معرفی رشته کار درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود