رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲

دانش‌آموزان و دبيران عزيز رشته تجربي بر آن شديم که نگاهي دقيق و موشکافانه به رويکردها و تيپ سؤال‌هاي جديد در کنکور امسال داشته باشيم .

هدف از اين بررسي کمک به دانش‌آموزاني است که مي‌خواهند در کنکور ۹۳ شرکت کنند و هم‌چنين تعامل با دبيراني است که دانش‌آموزان خود را براي کنکور سال بعد آماده مي‌کنند.

در مطلب زير درس‌هاي رشته‌ي تجربي را به ترتيب دفترچه تحليل کرده‌ايم.

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ زمين‌شناسي

سؤالات زمين‌شناسي کنکور ۹۲ از لحاظ ساختاري نسبت به سال گذشته براي دانش‌آموز راحت‌تر به نظر مي‌رسيدند.

 ۱-متن صورت سؤالات اغلب تقريباً مشابه متن کتاب درسي بودند و در بعضي موارد عيناً از کتاب درسي آورده شده بودند.

 ۲- در بين ۲۵ سوال آزمون زمين‌شناسي چند سؤال با گزينه‌هاي نزديک به هم و مشابه آورده شده بود که مي‌توان به سؤالات ۱۰۸، ۱۱۶ و ۱۱۸ در دفترچه‌ي سؤالات رشته‌ي تجربي، درس زمين‌شناسي اشاره نمود.

۳-نکته قابل توجه در اين آزمون اين است که بر خلاف سال‌هاي گذشته فقط يک سوال ترکيبي از فصل هاي ۶ و ۷ چهارم دبيرستان مطرح شده است و با توجه به اينکه پاسخ دادن به سوالهاي ترکيبي دشوارتر است .

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي92
رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ رياضي

آنچه کنکور رشته تجربي سال ۱۳۹۲ را در درس رياضي از کنکور ۱۳۹۱ متمايز مي کند،تغييرات در برخي بودجه‌بندي‌ها و دشوار شدن سؤالات نسبت به سال قبل است.

۱-تأکيد طراحان بر روي مبحث احتمال و کاستن از تعداد سوالات مشتق و کاربرد مشتق( مانند سال ۹۱) سمت گيري سال آينده طراحان کنکور را نشان مي‌دهد.

۲-دو سؤال مستقيماً از مبحث مثلثات طرح شده و ۲ سوال نيز به صورت غير مستقيم، علي الخصوص در سوال انتگرال‌ براي حل آن داوطلب مي بايستي تسلط بر فرمول‌هاي مثلثات داشته باشد. لازم به ذکر است که طرح ۴ سوال در رابطه با مثلثات نشان دهنده توجه طراحان کنکور هم‌راستا با مؤلفين کتب درسي ست.

شرط معدل برای دارندگان دیپلم نظام قدیم چگونه هست ؟

۳-از مبحث دنباله و مجانب و ماتريس و لگاريتم و تابع درجه ۲ سوالي وجود ندارد.

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ زيست‌شناسي

۱-اضافه شدن چشم گير سهم کتاب پيش دانشگاهي است که شاهد ۱۰% افزايش سؤال هستيم.

۲- سؤالاتي که در سه سال اخير رايج شده است و به جاي اين‌که بپرسد کدام مورد درست يا نادرست است، مي پرسد چند مورد درست يا نادرست است.

مثال- سوال ۱۷۶- چند مورد مي توانند جمله ي زير را به نادرستي تکميل نمايند؟

هر جانداري که بتواند به واسطه ي بر آمدگي هاي سيتوپلاسمي خود حرکت نمايد، ……….

الف- زندگي آزاد دارد.

ب- ديواره ي سلولي قابل انعطاف دارد.

ج- فقط به روش غيرجنسي توليد مثل مي کند.

د- گوارش درون و برون سولي دارد.

۱) ۱                       ۲) ۲                       ۳) ۳                       ۴) ۴

در اين مثال اول بايد به ياد آوريد منظور از برآمدگي سيتوپلاسمي  همان پاي کاذب است. سپس اينکه  چه جانداراني با پاي کاذب حرکت مي کنند و بعد سراغ موارد ذکر شده برويد.

۳-در آزمون سراسري سال ۹۲ سؤالات گذاره‌اي چهار برابر شده است و از يک سؤال  در سال ۹۱ به پنج سوال در سال ۹۲ رسيده است که اين  موضوع نشان دهنده آن است که طراح به دنبال آن است که ميزان اطمينان دانش آموزان به گزينه هاي انتخابي را سنجش کند زيرا که اين سؤالات از روش حذف گزينه و تکنيک‌ها ي  متداول پاسخ گويي به سؤالات چهار گزينه‌اي پيروي نمي‌کند.

۴-در آزمون سراسري ۹۱ تعدادجاي خالي(….) در سؤالات ۴۹عدد و درآزمون ۹۲ به ۶۹ عدد رسيده است  يعني از ميانگين ۹۸/. به ۳۸/۱ جاي خالي(….) در هر سوال رسيده است که اين موضوع نشان دهنده‌ي آن است که طراحان آزمون سراسري مطالب بيشتري را در اين آزمون مورد سنجش قرار داده‌اند.

۵-در آزمون سراسري ۹۲ همانند سال ۹۱ تعداد کل سؤالات درس زيست شناسي در ۲۰۷ خط گنجانده شده اين در حالي است که ميانگين مطالب سنجش شده در هر سؤال از ۲/۵ در آزمون سال ۹۱ به ۴۲/۶ مطلب به ازاي هر سؤال در آزمون سال ۹۲ افزايش يافته است.که اين موضوع نشان دهنده‌ي افزايش حجم مطالب مورد سنجش در آزمون سراسري مي‌باشد.

 چجوری زیست رو 100 بزنیم؟ | 4 راهکار اصلی افزایش درصد زیست شناسی

۶- ديگر از سؤالات ژنتيک محاسباتي در سال‌هاي گذشته خبري نيست و دانش‌آموزان مي‌بايست سواد و فهم زيست‌شناسي خود را افزايش داده و به دنبال تکتيک‌هاي ميانبر براي پاسخ‌گويي به سؤالات ژنتيک کنکور نباشند.

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ فيزيک

۱- رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ نکته‌ي قابل توجّه اين است که نسبت به کنکور‌هاي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ تعداد سؤالات پيش‌دانشگاهي (علي‌الخصوص قسمت مربوط به نيم‌سال دوّم) کم شده و در مقابل تعداد سؤال‌هاي سال دوّم دبيرستان افزايش داشته‌است.

 رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲ شيمي

۱-     در سؤال اول درس شيمي هرساله رسم بر اين بود که تمامأ از تاريخچۀ اتم سؤال مطرح مي‌شود اما امسال ۲ گزينۀ ۱ و ۲ به مفاهيم مرتبط با فيزيک اختصاص داده شده است.

۲-     سؤالي که مربوط به تشخيص گروه هاي عاملي است از انحصار آسپرين و متيل ساليسيلات خارج شده و به مولکول هايي نا آشنا و خارج از کتاب درسي اختصاص يافته که نشاندهندۀ اين است که دانش آموزان بايد توانايي هاي خود را در يادآوري و تشخيص گروه هاي عاملي پرورش دهند.

۳-     يکي از سؤالات سينتيک خارج از ريتم هميشگي کنکور هاي سالهاي گذشته در پايان فصل تعادل هاي شيميايي آمده است.

۴-     تيپ سوال ۲۶۵ در حالي براي اولين بار در کنکور در قالب سوالات و مسايل اسيد – باز مطرح شد که يک سوال پاي ثابت و هميشگي که از pH بافر مطرح مي شود از سوالات اسيد – باز حذف شد.

۵-     سوال ۲۶۷ که دانستن فرمول آلفا آمينو اسيد ها را براي دانش آموزان کنکوري لازم مي داند نيز براي نخستين بار مطرح شده است و در سالهاي گذشته به دانستن اينکه آلفا آمينو اسيد ها خاصيت آمفوتري دارند بسنده مي شد.

کنکور پزشکی یا ادامه تحصیل در رشته ی خود ؟

۶-     از ۱۳ سوال مطرح شده به شکل درست و نادرست، گزينه‌هاي مطرح شده در ۸ سؤال مربوط به يک موضوع خاص بوده اند در حالي که در ۵ سوال، گزينه هاي مطرح شده شامل موضوع هاي مختلفي بوده اند. اين موضوع بيانگر اهميت لزوم تسلط دانش آموزان به چند موضوع براي پاسخ به يک سؤال است.

۷-     در اين آزمون، سؤال هاي محاسباتي درصد زيادي را به خود اختصاص داده اند. لذا سرعت عمل دانش آموزان براي انجام محاسبات، در موفقيت آنها نقش بسيار مهمي خواهد داشت. ضمن آنکه در آزمون امسال (هم‌چون آزمون رشته رياضي) محاسبه‌ها کمي پيچيده تر بوده و گاهي نيز به صورت تقريبي بوده اند.

۸-     در ميان آزمون هاي پنج دوره اخير، آزمون امسال داراي بيش‌ترين تعداد سؤال هاي محاسباتي و درست – نادرست بوده است در حالي که داراي کم‌ترين تعداد سؤال هايي است که داراي شکل، نمودار يا جدول بوده‌اند.

۹-     در مقايسه با آزمون سال هاي ۹۰ و ۹۱، آزمون امسال به تمام بخش هاي کتاب شيمي ۲ و کتاب شيمي پيش دانشگاهي توجه يکساني داشته و تعداد سؤال هاي برابري از آنها را مطرح کرده است.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

2 دیدگاه برای “رويکرد‌هاي جديد در کنکور تجربي۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود