راهكارهاى كاهش اشتباه (در آزمون ها)

راهكارهاى كاهش اشتباه

راهكارهاى كاهش اشتباه

راهكارهاى كاهش اشتباه

راهكارهاى كاهش اشتباه

اولین و مهمترین عامل عدم پیشرفت درسى در آزمون و حتى امتحانات مدارس، عدم توانایى در كنترل افزایش تعداد اشتباهات است. براى حل این مشكل، در ابتدا یك دسته بندى كلى از انواع غلطها را ارائه میدهیم:
-۱ مفهومى
-۲ ادراكى
-۳ شكدارها
-۴ محاسباتى

مفهومی ( راهكارهاى كاهش اشتباه )

مفهومى: این نوع از اشتباهها، هنگامى رخ میدهد كه دانش آموز مباحث را به صورت مفهومى فرا نگرفته باشد و قادر نباشد مبحث فراگرفته را مانند یك معلم توضیح دهد. چند نفر از شما م ىتوانید مفاهیم برد تابع، دامنه، اصطكاك و… را به صورت مفهومى توضیح بدهید؟ اشتباه متداولى كه وجود دارد این است كه دان شآموزان بعد از حل تعداد زیادى تست، در صورت داشتن غلط بلافاصله به پاسخ مراجعه میكنند. در این موارد چند نوع دانش آموز داریم:

-۱ دانش آموزانى كه بلافاصله به سراغ جواب م ىروند. این دانش آموزان به صورت كاملاً ناخودآگاه راه حل تست را حفظ كرده اند و مفهوم آن را متوجه نمیشوند.

-۲ دانش آموزانى كه بلافاصله جواب را بررسى میكنند ولى بار دیگر، مثال را از ابتدا تا انتها حل میكنند كه در مقایسه با دانش آموزان دسته ى اول، وضعیت بهترى دارند.

-۳ دانش آموزانى كه قبل از بررسى جواب، سعى در حل مجدد مثال میكنند و اگر نتوانستند به مثال پاسخ دهند، آ نگاه پاسخنامه را بررسى و كنكاش میكنند و در آخر، مثال را در كتاب خودآموزى یادداشت میكنند.

ادراک ( راهكارهاى كاهش اشتباه)

ادراكى: این نوع از اشتباهها به دلیل این است كه صورت سؤال را درست متوجه نشده اند؛ یعنى هدف مؤلف با آ نچه دانش آموز متوجه شده است، متفاوت است. راهكارهاى كاهش این نوع اشتباه:

روش های تست زنی زیر ذره بین مکتبستان

-۱ صورت مثال را با دقت مطالعه كنید و زیر مطالب مهم مثال خط « میباشد » یا « نمیباشد » بكشید؛ مخصوصاً در تستهایى كه از عبارت استفاده م ىشود.

-۲ از مثالهایى كه صورت سؤال زیادى دارند، فرار نكنید؛ زیرا ای نگونه تستها به علت زمانبر بودنِ خواندن صورت مسئله، راه حل كوتاهترى دارند. (دلیل: طراح سؤال باید زمان استاندارد را رعایت كند.)

-۳ در مثالهایى كه به صورت شكل یا نمودار ارائه شده است، ابتدا صورت سؤال را كامل بخوانید و بعد مثال را حل كنید. ممكن است در صورت سؤال، تبصره اى توسط طراح آمده باشد كه محتواى پاسخ شما را تغییر دهد.

شک دارها ( راهكارهاى كاهش اشتباه )

شكدارها: براى مثال دان شآموز هنگام پاس خگویى به سؤالات متوجه میشود كه از ده سؤال به سه سؤال پاسخ داده است. خالى ماندن پاسخبرگ، او را ترغیب به پاسخ دادن به گزینه هاى شكدار میكند. راهكارهاى كاهش این نوع اشتباه:

-۱ تبدیل شك به یقین: در منزل، هنگامى كه از یك مجموعه، تست بگذارید؛ سپس « ش» ، حل میكنید، سعى كنید كنار تستهاى شكدار هنگام بررسى پاسخنامه، پاسخ اشتباه را علت یابى كرده و حتماً در كتاب خودآموزى یادداشت كنید. به طور میانگین متوجه میشوید كه مثلاً شکدارهاى شما در درس ادبیات، بیشتر به سمت پاسخ غلط میروند؛ پس میتوانید به این نتیجه برسید كه در جلسه ى آزمون، سؤالهاى شكدار درس ادبیات را پاسخ ندهید. در عوض در درس معارف، بیشترِ شكدارهاى شما به سمت پاسخ درست میروند؛ پس میتوانید در جلسه ى آزمون به شكدارهاى معارف پاسخ دهید.

اگه این نشونه ها رو در درس خوندنتون دارید ، یعنی حرفه ای مطالعه میکنید !

-۲ هدفگذارى دهتایى: حتماً مشخص كنید كه اگر قرار است مثلاً در درس شیمى، تراز ۶۰۰۰ كسب كنید پس باید به پنج سؤال از ده سؤال پاسخ دهید.

محاسباتی ( راهكارهاى كاهش اشتباه )

محاسباتى: از بدترین نوع اشتباهات است كه با روبه رو شدن با آن، دائم خود را سرزنش میكنید و تعادل عصبى خود را از دست م ىدهید. راهكارهاى كاهش این نوع اشتباه:

-۱ استفاده از تكنیك دو خودكار: سعى كنید در منزل از تكنیك دو خودكار استفاده كنید تا بتوانید تشخیص دهید كه چه تیپ سؤالاتى براى شما وقتگیرند تا مجبور نشوید براى پاسخ دادن به این سؤالات، وقت را از دست بدهید و هنگام پاسخگویى به سؤالات دیگر عجله كنید و دقت شما پایین بیاید. به عبارت دیگر دقت را قربانى سرعت نكنید.

-۲ استفاده از پاسخبرگ: اغلب دانش آموزان از این گلایه دارند كه گزینه ها را در پاسخبرگ به صورت عمودى یا افقى جابه جا یا اشتباه وارد میكنند. با استفاده از پاسخبرگ در منزل، اینگونه اشتباهات را به حداقل برسانید.

-۳ مرور را ه حلها: ممكن است شما از آن دسته دانش آموزانى باشید كه در اعمال ضرب، تقسیم، جمع و… دائماً مرتكب اشتباه م ىشوید. با دقیق شدن در تصحیح و یادگیرى تستهایى كه اشتباه پاسخ داد ه اید، بعد از مدتى متوجه خواهید شد كه در كدا میك از اعمال ضرب، تقسیم، جمع و… اشتباه میكنید. براى مرور دوبار هى راه حلهاى خود سعى كنید راه حل را از آخر به اول بررسى كنید؛ زیرا هنگامى كه را ه حل خود را از اول به آخر بررسى م ىكنید، اشتباه خود را متوجه نخواهید شد.

یازدهمی های هدفمند

-۴ اگر عادت دارید كه مثالها را به صورت ذهنى حل كنید سعى كنید از این به بعد یك مثال را ذهنى و مثال بعدى را به صورت نوشتارى حل كنید كه اطلاعات مثال فعلى در ذهن شما با اطلاعات مثال قبلى تركیب نشود.

-۵ منظم نویسى: عادت كنید كه در منزل چركنویس خود را به اندازه ى فضایى كه در دفترچه ى كنكور در اختیار دارید تقسیم كنید. یك مثال را به صورت عمودى حل كنید، به عبارت دیگر را ه حلها را زیر هم و منظم یادداشت كنید. از بزرگ نوشتن و پررنگ نوشتن را ه حل خوددارى كنید تا بتوانید در صورت كمبود فضا و پاك كردن را ه حلهاى قبلى، اثرى از آن باقى نماند و با راه حلهاى بعدى شما تركیب نشود.

جمعبندى (راهكارهاى كاهش اشتباه)

با كمك حل تست با در نظر گرفتن زمان، وارد كردن آنها در پاسخبرگ و در نظر گرفتن محدودیت فضاى مناسب براى راه حلهاى خود، اشتباهات محاسباتى را به حداقل برسانید.

 

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود