تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر

 

تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر

 

چرا کنکور به صورت تست است؟ برای اندازه‌گیری سطح پیشرفت های علمی دانش آموزان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها دانش آموزان در گروه های مختلف طبقه بندی می شوند، تا بدین وسیله پیشرفت آن ها در دروس را  اندازه‌گیری کنند و ببینند در این آزمون تا چه حد قبول می شوند و در نتیجه متناسب با میزان موفقیت در جوابدهی در رشته‌ای قبول می‌شوند. هر چه این موفقیت بیشتر باشد به رشته ی مورد علاقه خود نزدیک تر می شوند. تست زنی کنکور چیست؟

تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر
تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺁﺯﻣﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎی تست زنی به روش رتبه‌های برتر ضروری است. سعی کنید از تجربیات آنها استفاده کنید و مقالات زیادی را مطالعه کنید و ببینید آنها چگونه توانسته اند در این آزمون موفق شوند و رتبه های برتر را کسب کنند.

 

راز یا فوت کوزه گری که یک نفر را رتبه برتر می کند چیست؟

 

راز یا فوت کوزه گری که یک نفر را رتبه برتر می کند فنون تست زنی است. فنون تست زنی یکی از مهارت های لازم در دوران دبیرستان و به خصوص کنکور است. تسلط بر تست زنی در موفقیت کنکور تاثیر غیرقابل انکاری دارد. دومین راز برای موفقیت، ﺩﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺪﺍﻭﻡ امکان پذیر است و سومین راز برای موفقیت مطالعه ی چشمی است.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ‌ﮐﻪ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. و در تلاش باشید که اطلاعات را از طریق چشمان خود به ذهنتان بسپارید. یادتان باشد ۸۰ درصد یادگیری چشمی است.

 

رتبه های برتر چگونه در کنکور تست می زنند و موفق می شوند؟

رتبه‌های برتر ماه‌ها قبل از شروع کنکور، مطالب درسی و منابع معتبر را تهیه و خوانده و مرور کرده اند. آنها اطلاعات خود به کمک تست زنی مفهومی و موضوعی تکمیل کرده و با آمادگی کامل سر جلسه ی کنکور حاضر می شوند. دانش آموزان هدف خود را مشخص کرده اند و شبانه روز برای رسیدن به هدف خود به وسیله ی مطالعه کردن می جنگند.

۹۰ درصد رتبه های برتر در کنکورهای آزمایشی شرکت می کنند تا با جلسه ی کنکور آشناییت کامل پیدا کنند و در روز آزمون از  هرگونه استرسی به دور باشند و با انواع تست ها آشنا شوند همچنین با شرکت در این کنکورهای آزمایشی سرعت عمل را یاد می‌گیرند که به صورت بهینه و در کمترین زمان پاسخ درست را به جواب سوالات بدهند. داوطلبان برای پاسخگویی به سوال نیازی نمی‌بینند که زمان زیادی را صرف فکر کردن کنند بلکه با روش‌های تست زنی و تکنیک هایی که یاد گرفتن در کمترین زمان پاسخ درست را خواهند داد.

 

توجه به نکات مهم در تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر

ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ در اجرای درﺳﺖ ﺗﻜﻨﻴﻚ‌ﻫﺎ، ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺴﺖ‌های ﺳﺎﺩﻩ، ﺳﺨﺖ و زمان بر تفکیک آن‌ها از هم است.

دومین گام: ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ که برای مدیریت زمان بسیار مهم است.
سومین گام: حل تست ها به روش تکنیکی نه به روش تشریحی

چهارمین گام که مهمترین گام است سرعت عمل در تست زنی: برﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. برای افزایش سرعت عمل در تست زنی چهار عامل مؤثرند: تمرین و رکوردگیری تست زنی ، شاد بودن «بزرگی می فرماید: اگر شادمانی و نیکبختی را از دست دهی، همه چیز را از دست خواهی داد.» ، تمرکز و آرامش ، و مطالعه به صورت تکنیکی و مفهومی.
گام پنجم: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺮﺩ.
گام ششم: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺴﺖ‌ﺯﻧﯽ ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺮ ﺩﺭﺱ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪ ﻫﺪﻑ‌ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﯿﺪ.

نکاتی که در زمان تمرین، تست زنی کنکور به روش رتبه های برتر باید رعایت کنید؟

۱- مکان و محیط مطالعه و تست زنی

ذهن انسان در حالت ناراحتی، خشم آماده ی مطالعه و تمرکز نیست بنابراین در ابتدا باید خود را آرام کنید تا ذهن آماده مطالعه و تست زنی شود.

۲-ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ

ﺗﺼﻮﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﭘﯿﺶ ﺭﻭﺩ.  ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ گونه سوالی(آسان،سخت) ﺭﻭﺑﻪ‌ﺭﻭ ﺷﻮﯾﺪ. ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‌ﯼ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯾﺪ.

۳- ﺗﮑﻨﯿﮏ تفکیک سوالات و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﺎﻥ

 ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭﻗﺘﮕﯿﺮ را با ﻋﻼﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪﺭ (×) و ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺳﺨﺖ را با ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ (-) مشخص کنید ابتدا به سراغ پاسخ سوالات آسان و بعد سخت و در نهایت وقتگیر بروید.


۴-برای هدر نرفتن زمان، بار اول سوال را خوب بخوانید تا مجبور به دوباره خوانی نشوید.
۵- ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ را فوراّ در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ وارد ﻛﻨﻴﺪ.
۶- ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ابتدا جواب را ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﻴﻦ گزینه ها ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ.
۷-در منزل از ماشین حساب استفاده نکنید و محاسبات خود را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

چون در روز آزمون نمی توانید از ماشین حساب استفاده کنید و اگر عادت کردید محاسبات را تنها با ماشین حساب بدست آورید در روز آزمون دستپاچه خواهید شد.


۸- در صورت ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺸﻴﺪ.
۹- در ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎی آسان، ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻥ بودن آن ها ﺷﮏ ﻧﮑﺮده و به دنبال پیچیده کردن آن ها ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
۱۰- در تست‌هایی که در مورد گزینه ی صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته باشید حداقل دو گزینه غلط است.
۱۱- قبل از هر گونه اقدام به پاسخگویی تست ، تمام اجزاء آن را با دقت بخوانید.
۱۲- سعی کنید قبل از پاسخ به هر تست ، گزینه صحیح را حدس بزنید.

مقالات خواندنی: 

کنکور منحصرا زبان و رشته های خوب آن

بهترین مدرس کنکور کیست؟

کنکور زبان و ۴ نکته‌ای که باید دانست

آیا میتونیم از اسفند به خودمون بیایم و تو کنکور ۹۸ نتیجه بگیریم ؟!

فهرست نهایی حذفیات کنکور ۹۸ – نظام جدید

جمع بندی کنکور ۹۸

نکاتی برای موفقیت در جلسه کنکور / مخصوص کنکوری های ۹۸

خواندن برای کنکور در عید

خواندن برای کنکور در عید / مخصوص کنکور ۹۸

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود