تحلیل سوالات زیست کنکور

تحلیل سوالات زیست

اکنون که کم کم دارید به اواسط راه به سمت کنکور می رسید, شاید یکی از چالش های شما در این مسیر درس بسیار مهم و جذاب زیست شناسی باشد. در این آشنایی با سوالات زیست و تحلیل سوالات زیست کنکور تاثیر زیادی در نتیجه پایانی شما از این درس دارد.

تحلیل سوالات زیست

تحلیل سوالات زیست

درس زیست می توان گفت بیش‌تر از سال ۹۰ گزینه های طولانی چاشنی اش شد.

در سال ۹۱ مطالب به طور گسترده تری مورد سوال قرار گرفت.

سال ۹۲ با چالش و مفاهیم عدیده ای همراه شد و در نهایت در سال ۹۳ با حفظ تیپ سال های گذشته,مقدار سوال های ترکیبی و غیرصریح آن کمی بیشتر شد.

 

 

در خلال پیچیده تر شدن سوالات این را همیشه بدانیم,باز هم سوال ها قابل حل و تفسیر اند و داوطلبانی که در این درس تلاش خود را در مسیر صحیحی انجام داده اند به نتیجه ی مطلوب می رسند.

با بررسی سوال های کنکور ۹۰ به بعد می توان با شیوه های جدید طرح تست و چیزی که طراح در هر تست به دنبال آن است رسید.

می توان گفت که در این بازه,هدف زیست شناسی در کنکور سنجش میزان تسلط داوطلب بر روی کتاب درسی و توانایی تفهیم و ترکیب و تعمیم آن است.

در این پست تلاش آن بوده است که با تمرکز بر روی سوالات دهه ی ۹۰ زیست شناسی,چند تکنیک خاص که در تست ها به چشم خورده را با شما به بررسی بگذاریم و نحوه ی برخورد با چنین تست هایی را بیشتر بیاموزیم و مرور کنیم.

 

خواهشا دقت داشته باشید که این مطلب فقط شیوه های پاسخ دهی به سوالات کنکور است…و منظور از تکنیک به هیچ وجه این نیست که نیاز به کتاب درسی کم می شود!همه ی این موارد در سایه ی کتاب درسی قابل تفسیر و بررسی اند.

 

 

تحلیل سوالات زیست – تکنیک اول: کلی نگری در زیست (حرکت از جزئیات به کلیات)

گاهی مطلبی از جزئیات طرح می شود اما پاسخ آن در کلیات است ! و همین نکته ی ساده بار ها در تست ها دیده شده است.یعنی در هنگام برخورد با چنین موقعیتی وقتی ذهنمان می رود روی خط به خط کتاب,نکته ی پاسخ صحیح این است که”در کلیت امر این مطلب صحیح است یا نه”نه در آن جزئیاتی که ذهن را به سمت خود می برد.

 

بررسی تست های زیست کنکور:

سؤال ۱۹۳ : هرمهره داری که سلولهای جنسی خود را بداخل اب رها میسازد:

۱-در دوران جنینی مغز سه بخشی دارد

۲-دارای گردش خون مضاغف است

۳-ماده دفعی نیتروزن دار خود را بدون صرف انرزی به اب منتشرمیکند

۴-به کمک دستگاه تنفس خود فقط از اکسیزن محلول در اب استفاده میکند.

این تست کنکور ۹۳ است.باز هم هر گزینه از یک قسمت کتاب. باید دانست گزینه ی صحیح این تست نیازی به توضیح بخشی از صورت سوال که می گوید ((سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد)) ندارد… فقط کافی است بدانیم که هر مهره داری در دوران جنینی مغز سه بخشی دارد.و این عین متن کتاب درسی است.دیدید که در این سوال هم پاسخ سوال با حرکت از جزئیات به کلیات مشخص شد.

 

 

تحلیل سوالات زیست – تکنیک دوم: تعمیم دهی و بسط مطالب زیست

این تکنیک معمولا در سایه ی همان کلی نگری می باشد…منتهی دقت به بسط دادن مطالب را اینجا با دقت بیشتری بررسی می کنیم.

 

در تست ها به وفور نام جاندارانی می آید که فقط در یک قسمت کتاب ذکر شده اند و سپس از جزئیات قسمت دیگر کتاب سوال پرسیده می شود…. . تا جایی که می شود مطالب هر قسمت برای هر جاندار که آن مطلب مربوط به آن باشد صحیح است مگر آنکه خود کتاب یا مفاهیم ترکیبی چیز دیگری را اثبات کنند.

 

مثلا اگر در سوالی گفته شد “در گام اول چرخه ی کالوین” …. و گزینه ها همگی از چرخه ی کالوین هستند دیگر فرقی نمی کند که در ادامه ی سوال گفته باشد خزه یا سرخس یا برگ بیدی یا بنفشه ی آفریقایی.در رابطه با همه ی این گیاهان چرخه ی کالوین همان است که در کتاب گفته شده و چون در متن استثنایی نیز ذکر نشده پس همگی برای آن صدق می کنند.

یا مثلا وجود گلیکولیز برای هر جاندار زنده صحیح است.حالا هر جانداری که باشد گام هایش مانند گام های موجود در کتاب است.

 

تست هایی که در این باب طرح می شوند غالبا یک جاندار خاص را مطرح می کنند و در هر گزینه از ویژگی ها می پرسند…نکته ی مهم این است که باز هم توجه به کلیات نقش اساسی دارد و اینکه یک مطلب اگر در کتاب برای جانداران یک رده مطرح شده باشد و استثنایی نیز در میان نباشد,آن مطلب برای همه ی جانداران آن رده قابل تعمیم است.

 

 

سؤال ۱۶۴: همه باکتری های …میتوانند…نمایند.

۱-شوره گذار-درغیاب اکسیزن آ ت پ تولید کنند.

۲-تثبیت کننده نیتروزن-دی اکسید کربن جو را تثبیت.

۳-فتواتوتروف ارغوانی-برای تولید ماده آلی سولفید هیدروزن مصرف کنند.

۴-فتواتوتروف غیر گوگردی-از ترکیبات آلی بعنون منبع الکترون برای فتوسنتز استفاده کنند.

 این تست کنکور ۹۳ می باشد…دانستیم که همه ی جانداران گلیکولیز (تولید ATP در غیاب اکسیژن دارند)…پس گزینه ی ۱ بدون هیچ قید و شرطی صحیح است…حتی نیاز نبود که فصل ۹ کتاب پیش دانشگاهی را خوانده باشید! اگر این نکته ی تعمیمی را می دانستید جواب مشخص بود.

 

 

سوال۱۶۱: دریکی از ازمایشات گوس حذف رقابتی بین گونه های پارامسی رخ نداد.این گونه های رقیب از موجوداتی تغذیه میکردند ک همگی…

۱-د ر زنجیره انتقال الکترون خودبا کمک NADHانرزی کسب میکردند

۲-برای رونویسی زن های خود از یک نوع RNAپلی مرازاستفاده میکردند

۳-درزنوم خود تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی داشتند

۴-در چرخه سلولی شان سه نقطه وارسی داشتند.

باز هم تست کنکور ۹۳…کافی است بدانیم که موجودات شکار پروکاریوت هستند و گزینه ی ۲ برای هر پروکاریوتی صحیح است…گزینه های ۲ و ۴ دارند به یوکاریوت بودن شکار اشاره می کند که اشتباه است.گزینه ی ۱ هم به هوازی بودن همگی اشاره می کند که باز هم غلط است.

 

 

تحلیل سوالات زیست – تکنیک سوم: فهم شیوه ی بیان مطلب نادرست

گاهی گزینه های نادرست با شاخ و برگی ظاهر می شوند که داوطلب به اطلاعات خودش نیز شک می کند.در طرف مقابل مثلا اگر سوالی از مبحث رونویسی آمده باشد که نکته ی گزینه های غلط چیز هایی مانند جا به جا گفتن مراحل باشد,تشخیص چنین چیزی برای داوطلب ساده تر است…

 

حال به این طرز طراحی تست دقت کنید:

سؤال ۱۵۷ و ۱۵۸

سوال۱۵۷: کدام گزینه عبارت زیر را ب نادرستی تکمیل میکند:

درفرد مبتلا ب سنگ صفرا بخشی از….

۱-مواد رنگی صفرا ب خون وارد میشود.

۲-تری گلیسیرید ها از طریق روده دفع میشوند

۳-ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب میکنند

۴-چربی ها ب مویرگ های خونی دیواره روده وارد میشوند.

 

سوال۱۵۸: انتخاب طبیعی در جمعیت شیرهای شرق افریقا نمیتواندووو

۱-در بروز رفتار افراد نقش داشته باشد

۲-برفنوتیپ افراد جمعیت موثر باشد

۳-فراوانی اللهای نامطلوب را کاهش دهد

۴-سبب پیدایش اللهای سازگار شود.

این دو تست متوالی دفترچه ی کنکور ۹۳ می باشند…دقت کنید که مطلب غلط در هر تست چطور مطرح شده:

در تست اول,گزینه ی ۴ نه تنها برای فردی که مبتلا به سنگ کیسه ی صفرا است صحیح نیست بلکه برای افراد سالم و یا هر مورد دیگری که در کتاب درسی مورد بحث است نیز صحیح نیست! این موردی است که ممکن است داوطلب به اطلاعات خودش نیز شک کند.

در تست دوم,انتخاب طبیعی کلا با پیدایش آلل (که توسط جهش صورت می گیرد) در تضاد است…دیگر شاخ و برگ هایی مانند “جمعیت شیر های شرق آفریقا” و “سازگار بودن آلل” بماند.این موردی است که شاخ و برگ اضافه ممکن است داوطلب را از جواب دور کند.

 

سه تکنیک طرح تست را با هم بررسی کردیم…باز هم می گویم ,رمز موفقیت در زیست شناسی تسلط بر کتاب درسی و توانایی تفهیم و ترکیب و تعمیم مطالب است.

اگر با طرز طرح تست ها نیز کنار بیایید,به موفقیت در این درس نزدیک شده اید.

مکتبستان

 

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود