بودجه‌بندی کنکور ۹۹

بودجه‌بندی کنکور ۹۹

بودجه‌بندی چیست و چه اهمیتی دارد؟

قبل از پرداختن به بودجه‌بندی کنکور ۱۴۰۰ باید بدانیم اصلا مباحث کنکور چیست و چه اهمیتی دارد؟

بودجه‌بندی حکم نقشه راه را دارد به این معنا که دانش‌آموز با علم به حقایقی که در روند آزمون کنکور وجود دارد بهتر می‌تواند به نتیجه برسد، مثلاً:

  • با علم به اینکه از کدام قسمت کتاب سوال بیشتر طرح می‌شود
  • بررسی تعداد سوالات هر درس در آزمون‌های هر سال
  • مهلت پاسخگویی به سوالات در جلسه آزمون
  • برای هر درس کدام کتابها را باید مطالعه کند.
  • می‌تواند بهترین راهنما برای اولویت‌بندی دانش‌آموز برای مطالعه دروس باشد.

تلاش ما در این مقاله بر این است که با معرفی دقیق مباحث کنکور دانش‌آموز بتواند به یک تخمینی نزدیک به واقعیت برای کنکور ۱۴۰۰ دست یابد ؛

بودجه‌بندی دقیق کنکور ۱۴۰۰ :

برای اینکه بودجه‌بندی کنکور ۱۴۰۰ را به بهترین نحو ممکن پیش‌بینی کنیم و بخواهیم به یک تخمین با کمترین خطا دست یابیم باید مباحث کنکور سال‌های قبل را بررسی کنیم تا نتیجه بهتری بگیریم.

  • میانگین احتمالی هر کدام از مباحث با در نظر گرفتن سال ۹۹ و ۹۸ و ۵ سال قبل محاسبه می‌گردد.

بودجه بندی کنکور در دروس مختلف بر اساس اهمیت ، اولویت بندی میشود .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی درس زیست شناسی در کنکور ۱۴۰۰ :

زیست‌شناسی مهم‌ترین درس در بودجه‌بندی کنکور تجربی ۱۴۰۰ هست بنابراین باید نسبت به دروس دیگر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛

بودجه‌بندی کنکور تجربی ۹۹ در درس زیست‌شناسی ۵۰ سوال دارد با ۳۶ دقیقه زمان برای پاسخگویی و از مباحث کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود، بنابراین کنکور ۱۴۰۰ هم به همین روال خواهد بود.

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه دهم : ۱۷ سوال

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
فصل زیست شناسی، دیروز، امروز و فرداسوالی مطرح نشده
فصل گوارش و جذب موارد۳ سوال
فصل تبادلات گازی۲ سوال
فصل گردش مواد در بدن۵ سوال
فصل تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۲ سوال
فصل از یاخته تا گیاه۲ سوال
فصل جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه یازدهم : ۱۷ سوال

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
فصل تنظیم عصبی۳ سوال
فصل حواس۳ سوال
فصل دستگاه حرکتی۲ سوال
فصل تنظیم شیمیایی۲ سوال
فصل ایمنی۳ سوال
فصل تقسیم یاخته۱ سوال
فصل تولید مثل۳ سوال
فصل تولید مثل نهاندانگان۲ سوال
فصل پاسخ گیاهان به محرک‌ها۱ سوال
ترجمه مقاله سیستم های مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی

 

بودجه بندی زیست شناسی نظام جدید پایه دوازدهم : ۱۶ سوال

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
فصل مولکول‌های اطلاعاتی۲ سوال
فصل جریان اطلاعات در یاخته۴ سوال
فصل انتقال اطلاعات در نسل‌ها۳ سوال
فصل تغییر در اطلاعات وراثتی۱ سوال
فصل از ماده به انرژی۱ سوال
فصل فناوری‌های نوین زیستی۲ سوال
فصل از انرژی به ماده۱ سوال
فصل رفتارهای جانوران۲ سوال

 

بودجه بندی درس فیزیک در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۳۰ سوال می­شود که ۳۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب‌های دهم و یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

بودجه بندی فیزیک پایه دهم : ۲۷درصد سوالات کنکور ۱۴۰۰

فیزیک پایه دهم شامل ۴ فصل است. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه فیزیک پایه دهم به ۸ سوال از ۳۰ سوال فیزیک کنکور پاسخ می‌دهند. بودجه بندی کنکوردر درس فیزیک برای پایه دهم به صورت زیر است:

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
فیزیک و اندازه‌گیری۱ سوال
کار، انرژی و توان۲ سوال
ویژگی‌های فیزیک مواد۲ سوال
دما و گرما۳ سوال

بودجه بندی فیزیک پایه یازدهم : ۳۰درصد سوالات کنکور ۱۴۰۰

فیزیک پایه یازدهم از ۳ فصل تشکیل شده است. دانش‌آموزان رشته تجربی با مطالعه پایه یازدهم به ۹ سوال فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ پاسخ می‌دهند.. بودجه بندی کنکور در درس فیزیک برای پایه یازدهم به صورت فصل به فصل به شرح زیر است:

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
الکتریسیته ساکن۳ سوال
الکتریسیته جاری۳ سوال
مغناطیس۲ سوال
القای الکترومغناطیس۱ سوال

 

بودجه بندی فیزیک پایه دوازدهم : ۴۳درصد سوالات کنکور ۱۴۰۰

نام فصل میانگین ۵ سال قبل
حرکت بر خط راست۳ سوال
دینامیک۴ سوال
نوسان و امواج۳ سوال
فیزیک اتمی و هسته‌ای۳ سوال

 

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس شیمی در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۳۰ سوال می­شود که ۳۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب‌های دهم و یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

پروژه بررسی میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای یزد جهت اجرای سیستم
نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
ساختار اتم۲ سوال
خواص تناوبی عنصر ها۲ سوال
ترکیب های یونی۲ سوال
پیوند کووالانسی۳ سوال
ترکیب آلی۲ سوال
استوکیومتری۵ سوال
ترمودینامیک شیمیایی۴ سوال
محلول ها۴ سوال
سینتیک شیمیایی۲ سوال
تعادل شیمیایی۳ سوال
اسید و باز۴ سوال
الکتروشیمی۲ سوال

بودجه بندی درس ریاضی در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۳۰ سوال می­شود که ۴۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب‌های دهم و یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
معادله و نامعادله گویا و گنگ۳ سوال
تابع۲ سوال
مثلثات۴ سوال
آنالیز و احتمال۳ سوال
هندسه پایه۳ سوال
مقاطع مخروطی۱ سوال
لگاریتم و نمایی۲ سوال
حد و پیوستگی۴ سوال
آمار۱ سوال
مشتق۶ سوال
الگو و دنباله۱ سوال

بودجه بندی درس زمین شناسی در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس زمین شناسی در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۲۰ سوال می­شود که ۲۰ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب‌ سال یازدهم طرح می‌شود.

نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال
منابع معدنی زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال
منابع آب و خاک۴ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳ سوال
زمین شناسی و سازه های سلامت۴ سوال
پویایی زمین۳ سوال
زمین شناسی۳ سوال

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی درس ادبیات در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس ادبیات در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۲۵ سوال می­شود که ۱۹ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب‌های سال دهم, یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
لغت۳ سوال
املا۳ سوال
قرابت معنائی۹ سوال
آرایه ادبی۴ سوال
دستور زبان۵ سوال
تاریخ ادبیات۱ سوال

 

بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۲۵ سوال می­شود که ۱۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب­های‌ سال دهم, یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی
نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
کلیه مباحث سال دهم۸ سوال
کلیه مباحث سال یازدهم۸ سوال
کلیه مباحث سال دوازدهم۹ سوال

بودجه بندی درس عربی در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس عربی در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۲۵ سوال می­شود که ۱۸ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب­های‌ سال دهم, یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
ترجمه و تعریب۱۰ سوال
متون۴ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال
ضبط۱ سوال
مفردات۲ سوال
قواعد۵ سوال

 

بودجه بندی درس زبان در کنکور ۱۴۰۰:

بودجه بندی کنکور برای درس زبان در کنکور ۱۴۰۰ شامل ۲۵ سوال می­شود که ۱۸ دقیقه زمان برای پاسخگویی دارد و از کتاب­های‌ سال دهم, یازدهم و دوازدهم طرح می‌شود.

نام مبحث میانگین ۵ سال قبل
واژگان۷ سوال
گرامر۸ سوال
Cloze test۵ سوال
درک مطلب۵ سوال

حرف آخر:

شروع هر کار مهم و سخت نیازمند همت بلند است که آماده شدن برای کنکور ۱۴۰۰ از این امر مستثنی نیست؛ انسان همیشه و در همه حال باید به هدف نهایی فکر کند و برای آن تلاش کند و هرگز از موانع نترسد؛

موانع همان چیزهای ترسناکی هستند که وقتی چشمها را از هدفتان برمی‌دارید می‌بینید.

(هنری فورد)

بنابراین

اگر از درونتان صدایی شنیدید که می‌گوید: نمی‌توانی نقاشی کنی آنگاه هر طور شده نقاشی کن تا آن صدا ساکت شود.

(ونسان ونگوگ)

مقالات خواندنی:

قبولی در کنکور با رتبه عالی مشروط به آموختن روش‌های آسان و اصولیآیا مشاوره کنکور ۹۹ می‌تواند سرنوشت ساز باشد؟برنامه ریزی کنکور ۹۹بهترین منابع کنکور ۹۹ چه منابعی می‌تواند باشد؟

عوامل موفقیت در کنکور ۹۹

خدمات دیجیتال کنکور (دیجی کنکور) چیست؟

مزایای تخمین رتبه در کنکور

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

2 دیدگاه برای “بودجه‌بندی کنکور ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک جلسه مشاوره رایگان

برای یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجوی پزشکی، فرم زیر را پر کنید
درخواست یک جلسه مشاوره رایگان
close-link
دریافت لینک دانلود