۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه

۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه
۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه

●چرا با وجود مطالعه ی بیشتر افزایش تراز ندارم؟
●چرا با اینکه ھفته قبل دوبرابر تست کار کردم درصد ھایم بالا نرفت؟
●چرا افزایش تراز ثابت ندارم و در ھر ازمون تراز ھایم بالا و پایین میرود؟


شاید برای خیلی از دانش اموزان افزایش تراز در ازمون ها کاردشواری باشد
گاھی در بعضی از ازمون ھا موفق عمل می کنید و در بعضی از ازمون ھا افت تراز دارید ، با اینکه تغییری در شیوه ی مطالعه ی خود ایجاد نکرده اید

برای افزایش تراز در ازمون ھا چه باید کرد؟

در این مقاله به شما فقط با ۴روش یاد می دهیم که چطور در ازمون ھای پیش رو افزایش تراز داشته باشید

١-راھکار اول برای افزایش تراز: کتاب را بجوید

باید به گونه ایی کتب درسی را بخوانید که انگار کل صفحات کتاب را از بر شده اید.
کتاب درسی را کامل بخوانید،دور تمام استثنا ھا خط بکشید،سعی کنید حین خواندن کتاب با مطالب هایی که مربوط به ان فصل است ترکیب کنید
برای مثال در فصل تنفس در هنگام خواندن تنفس ملخ،سریع نگاهی به گوارش ملخ در فصل گوارش بی مهرگان بیاندازید ونکات مھم راکنار فصل تنفس ملخ بنویسید
برای یادگیری نمودار ھا و شکل ھا و جداول به صورت زیر عمل کنید:

۱- روی یکی از شکل ھای درسی تمرکز کنید. خوب آن را ببینید، بعد چشمان خود را ببندید. شکل را در ذھن خود مجسم کنید و سعی کنید ھر چه بیش تر جزئیات آن را به خاطر بیاورید. در انتھا تصویر ذھنی خود را با کتاب مقایسه کنید. این کاررا چند بار تکرار کنید . تا به نتیجه ی دلخواه برسد

.
۲- تجسم رنگ شکل ھا ، جدول ھا و نوشته ھا در افزایش دقت اھمیت دارند.
این کار مغز را فعال می کند . با چشمان بسته رنگ آن ھا را در ذھن مجسم کنید و سپس آن را با کتاب مقایسه کنید . این تمرین را تا جایی که اشتباھات شما برطرف شود ، ادامه دھید.

۳- در شکل ھای ھندسی ابتدا شکل ھای کلی آن را در ذھن تصور کنید ، سپس به جزئیات داخل شکل توجه کنید. به عنوان مثال در مورد شکل مقابل بگویید: دایره هایی داریم که در آن دومثلث بزرگ مشابه وجود دارد.

۴- برای جدول ھا ، ابتدا به اطلاعات سرستون ھا و ردیف ھا توجه کنید.
ببینید آن ھا مربوط به چه چیزی ھستند. بعد به سایر داده ھای داخل جدول توجه کنید. چشمان خود را ببندیدو سعی کنید آن ھا در ذھن مجسم کنید. سپس این تصویر ذھنی را با کتاب مقایسه کنید.

۵- در مورد نمودار ھا ، ابتدا به مشتق ھا و تابع آن ھا توجه کنید. بعد روند تغییرو وضعیت نمودار را به خاطر بسپارید، سپس به استثنا ھای موجود در نمودارتوجه کنید. در انتھا تصویر ذھنی خود را با کتاب مقایسه کنید.

۶- ھنگام مطالعه ، برای کنترل حرکت چشم و تمرکز روی واژه ھا ، از یک راھنمامانند انگشت دست یا یک قلم استفاده کنید تا از سرگردانی چشم روی کلمات جلو گیری شود. بدین ترتیب تمرکز تان روی کلمات بیش تر می شود. البته این تمرین برای دراز مدت مناسب نیست.

٢-راھکار دوم افزایش تراز: تست بزنید


حل تست بخش مھمی از یادگیری را تشکیل می دهدالبته زمانی مفید واقع می شود که درست و با قانون به کار گرفته شود

تست زدن را باید به ٣ بخش تقسیم کنید:

●تست یادگیری:تست یادگیری برای اطمینان یافتن از مطالعه ی دقیق کتاب است
تست یادگیری به شما کمک میکند متوجه بشوید چقدر کتاب را خوب خوانده اید
این تست بعد از مطالعه زده می شود ؛مثلا مشخص کردید که شیمی از ص١٠تاص١٩رو بخوانید،بعد از اتمام خواندن برای اینکه اطمینان پیدا کنیدکتاب را کامل وبادقت خواندید حدود٢٠ تست حل کنید،اگه تعداد غلط در تست ھا بیشتر از١٠ تا بود یعنی کتاب رو خوب نخواندید و باید دوباره مطالعه کنید

●تست تسلط:تست تسلط باید ٣ روز بعد از مطالعه مبحث زده بشود این تست ٢ فایده دارد؛
١_باعث مرور دوباره و تسلط روی مطلب می شود
٢_متوجه می شوید چقدر از ا ن فصل را به یاد دارید
تعداد این تست بھترھست ۴۰ تا۵۰ تا باشد که درصورت وجود بیش از ۱۵غلط دوباره باید به مرحله ی اول برگردید،یعنی مطالعه کتاب
●تست تثبیت:این تست اخرین مرحله ی تست زنی است که که از فواید ان به یاد ماندن مطالب در ذهنتان در مدت زمان طولانی است

٣-راھکار سوم افزایش تراز :خلاصه نویسی

آشنایی با روش ھای درست مطالعه و یادداشت برداری درموفقیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تأثیرگذار است. بسیاری از دانش آموزان تلاش می کنند شیوه ی درست خلاصه نویسی از کتاب ھای درسی شان را یاد بگیرند.
خلاصه نویسی از کتاب ھا کار بسیار حساس و مھمی است. روش ھای مؤثری برای خلاصه نویسی کتاب ھا وجود دارد که با استفاده از آنھا می توان به سؤالات امتحانی بھتر پاسخ داد و نمره ھای بھتری گرفت.
با وجود اھمیت بالای این عمل ،خلاصه نوسی یا نت برداری کاری است که خیلی از افراد به دلیل تنبلی انجام نمی دھند اما این کار از اھمیت بالایی برخوردار است اھمیت این کار در بازه ی ازمون ھای جامع مشخص می شود
برای ازمون ھای جامع که زمان کافی برای خواندن کتاب ندارید خلاصه نویسی بزرگ ترین منبع درسی محسوب میشود

۴_راھکار چھارم افزایش تراز: استفاده ازکاغذ استیکی

قطعا بار ھا کاغذ ھای کوچک زرد رنگ با بسته بندی ھایی جذاب و دوست داشتنی را در کتابفروشی ھا مشاھده کرده اید! بله منظورمان ھمان پست ایت نوت ھا یا استیکی نوت ھا و یا در فارسی کاغذ یادداشت چسبدار است که بیشتر به رنگ زرد والبته در سایر رنگ ھا نیز تولید می شوند.
این اختراع برخلاف ظاھر ساده آن اھمیت بسیار بالایی در مبحث برنامه ریزی دروس دارد. آیا تا کنون بخشی از فعالیت ھای حافظه خود را به کاغذ ھای شگفت انگیز واگذار کرده اید؟
ھنگام مطالعه دروس معمولا نکات یا فرمول ھایی وجود دارند که درصد فراموشی انھا بسیار بالاست ؛یعنی با دور اول خواندن کتاب ،ھرچقدر ھم کتاب با دقت خوانده شود به راحتی فراموش می شوند
مثلا در مبحث استوکیومتری فیزیک برای حل کردن سوالات باید واکنش ھایی را حفظ کنید و مطمعنا با یک دور خواندن در ذھنتان نمی ماند این زمان،زمان استفاده از کاغذ استیکی است
ھمیشه ھنگام مطالعه نکات و فرمول ھای حفظی از این قبیل را درکاغذ استیکی بنویسید

حال برای استفاده از این کاغذ ھا چگونه عمل کنیم؟

این کاغذ ھارا کنار تخت یا میز مطالعه یا دیوار بچسبانید و ھر زمان که نگاھتان به این کاغذ ھا خورد یک دور انھا را مرور کنید
مثلا قبل خواب،ھنگام رفتن به تخت،قبل از شروع درس،ھنگام لباس پوشیدن،ھنگام خروج از اتاق و….
این ۴ نکات شاید در نگاه اول بسیار ساده و روتین به نظر برسند اما سهم مهمی از یادگیری را به خود اختصاص می دهند .
کافیست فقط یک ماه متوالی از این نکات بهره ببرید تا اثار چشمگیر ان را در مطالعه مشاهده کنید

 

دوستان کنکوری
اگه میخواین امسال ترازتون از همه رقبا بیشتر باشه و پیشرفت فوق العاده ای در وضعیتتون ایجاد کنید ؛ درس خوندن با دی وی دی های کنکوری شتاب رو شروع کنید ! برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دی وی دی ها کلمه “شتاب” رو به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا راهنماییتون کنیم 
موفق باشید

این پست چقدر براتون مفید بود؟

میانگین امتیاز ها: / ۵. تعداد رای ها:

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هدیه مکتبستان برای کنکوریها

فیلم تدریس ۱۵% مباحث کنکور۹۹
(!کاملا رایگان)
دریافت رایگان پکیج
close-link
دریافت لینک دانلود