پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : مکتبستان

نام پذیرنده : علی کاویانی

شماره حساب : 5582647169 بانک ملت

شماره کارت : 6273811056990424

ایمیل : maktabestan.ir@gmail.com

آدرس وب سایت : www.maktabestan.ir